Wilt u meer informatie of offerte, neem contact met ons op: 075 - 6401797

Van Baarsen B.V. Aannemer Zaandam "Amsterdam Area", Bouw en GWW, Begint het werk goed!... Beeindigd het werk goed!

 

2017-02-20

Omgevingsvergunning aanvragen

Omgevingsvergunning aanvragen
Wie een huis wil bouwen of verbouwen, kreeg voorheen te maken met tal van vergunningen. Dat proces is met ingang van 1 oktober 2010 vergemakkelijkt met de komst van de omgevingsvergunning:één vergunning voor alle (ver)bouwplannen. Het aanvragen van die omgevingsvergunning doe je zo!

Vergunningcheck
Voor je überhaupt een vergunning aan vraagt, is het handig om te controleren of je wel een vergunning nodig hebt voor jouw geplande verbouwing. Via www.omgevingsloket.nl kun je hiervoor de vergunningcheck doen.

Ontbindende voorwaarde opnemen in contract met de aannemer.
Een vergunningsproces kan zeer snel verlopen, maar dit hangt af van de soepelheid van de gemeente en de kwaliteit en volledigheid van de tekeningen. Wanneer u overeenstemming hebt bereikt met één van de aannemer, dan zult u waarschijnlijk een contract moeten onderteken. In dit contract zullen onder andere de kosten zijn weergegeven voor het verzorgen van de vergunning. De leges kosten zijn meestal niet inbegrepen bij de prijs voor het verzorgen van de vergunning. Daarnaast is het verstandig een clausule te laten opnemen in het contract, dat het contract ontbonden wordt, als de vergunning niet wordt verleend door de gemeente.

Stap 1: Aanvraagformulier invullen
Aan de hand van je antwoorden op de vergunningcheck wordt automatisch een aanvraagformulier samen gesteld, et precies de vragen die in jouw geval van toepassing zijn. Vul dit formlier geheel naar waarheid in Controleer na het invullen nog een keer goed op je cht alle vragen betantwoord hebt.

Stap 2: Verzamel de bijlagen[
Voor een snelle verwerking, zul je ook een aantal bijlagen moeten indienen.Zorg ervoor dat je alles - denk aan bouwtekeningen en -plannen - bij de hand hebt, het liefst digitaal. Heb je geen scanner? Op het werk of in de bibliotheek kun je vaak ook een scan maken.

Aanleveren tekeningen,
U zal in de meeste gevallen al in het bezit zijn van de tekeningen. Wanneer u niet beschikt over de tekeningen, dan kunt u deze eventueel opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft ook niet altijd de beschikking over de tekeningen, zij zullen u dan doorverwijzen naar de verschillende archieven in Nederland. Wanneer u wilt weten, welke tekeningen u dient aan te leveren bij de gemeente kunt u hulp vragen aan de aannemer. Maak je aanvraag zo compleet mogelijk]Bent u in bezit van de tekeningen dan kunt u de vergunning indienen via het omgevingsloket, dit is een website van de overheid. Deze website is niet alleen bestemd voor het indienen van lichte of reguliere bouwvergunningen, maar ook voor bijvoorbeeld kapvergunningen.

Controleer je ontvangstsbevestiging.
Als je het formulier helemaal ingevuld hebt en de bijlagen hebt doorgestuurd, ontvangt u van uw gemeente een ontvangstbevestiging. Kijk of u deze daadwerkelijk binnen krijgt en bewaar deze goed op. Dan kan je later eenvoudig zien wanneer u de aanvraag indiende.

Stap 5: Wacht op de reactie van uw gemeenteNu is het wachten op de reactie van uw gemeente. De gemiddelde doorooptijd voor de aanvraag van een omgevinsvergunning is 8 weken. Het kan zijn dat u in de tussentijd nog extra vragen krijgt. Ook zal u waarschijnlijk bericht krijgen op de procedure, de besluitvorming en de kosten (leges).Denk er aan snel te reageren als er iets van u gevraagd.

Reactie gemeente
De reactie kan positief zijn, dan hoeven geen aanvullingen meer gedaan te worde en kan de vergunning worden voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente. De reactie kan ook negatief zijn, dan zal u een aantal aanvullingen moeten verzorgen. Dit dient u meestal te doen binnen een termijn van 4 weken.

De welstandscommissie
De welstandscommissie zal een positief of negatief advies geven. Bij een positief advies is de vergunning vrijwel verleend. U dient dan alleen een termijn van 6 weken af te wachten. In deze 6 weken kunnen omwonenden reageren op uw bouwplannen. De welstandscommissie kan ook een negatief advies geven, dan wordt de vergunning niet verleend.

Let op:
Houd rekening met een doorlooptijd van acht weken.
Bewaar alle bevestigingen die je krijgt goed.
Lever je gegevens zoveel mogelijk digitaal aan. Dit bespraart veel tijd.

En
Lever je gegevens zoveel mogelijk digitaal aan. Dit bespraart veel tijd.[/font][/size][/i]

Bron: omgevingsloket

Admin - 10:20:54 @

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info